Sven-Eric Ohlsson Advokat

Tidigare juridiska arbetslivserfarenheter:
Domarutbildad vid såväl Göta hovrätt som Kammarrätten i Jönköping.

Arbetat som domare vid följande domstolar:
Göta hovrätt, Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Jönköping. Tingsnotarie vid Västerås tingsrätt.

Verksam som advokat och biträdande jurist på Juristhuset, Advokatfirman Henning Sjöström i Stockholm.
Reservofficer vid Kungliga Wendes Artilleriregemente 1972.
Erhöll advokattiteln 1985.Email: sveneric.ohlsson@seoadvokater.se
Telefon direkt: 072 505 67 62
Telefon växel: 040 200 240

Tillbaka till jurister...
Tillbaka till startsidan...
© 2015 Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB. All rights reserved.