Finansiering

Advokatfirman arbetar för klienterna genom såväl rättsskydd som rättshjälp.Rättskydd innebär att klienten innehar en försäkring vari ingår rättsskyddsmoment. Det kan vara en villahemförsäkring eller företagsförsäkring.

Om tvist föreligger eller kan uppkomma kan rättsskydd erhållas ur försäkringen. Klienten skall i så fall själv betala självrisk och en viss förutbestämd del av kostnaderna, allt enligt villkoren i försäkringen.

Om finansiering inte kan erhållas genom rättsskydd har privatpersoner under vissa omständigheter möjlighet att erhålla rättshjälp. Sådan hjälp betalas av Staten genom Rättshjälpsmyndigheten. Liksom för rättsskydd betalar klienten själv en viss del. Storleken av denna beror på den sökandes personliga
ekonomiska förhållanden.

Vid rådgivning inför ett ärende på advokatfirman genomgås alltid möjligheten att erhålla finansiering genom rättsskydd eller rättshjälp samt förutsättningarna härför.

Tillbaka till verksamhet...
Tillbaka till startsidan...

 

© 2015 Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB. All rights reserved.